نمایش دادن همه 7 نتیجه

بلوکه خانه سازی 60 قطعه-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 106,200118,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۱,۲۷۴,۴۰۰ تومان

بلوکه خانه سازی 72 قطعه-12( کارتن 12 )

قیمت تک : 124,200138,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۱,۴۹۰,۴۰۰ تومان

بلوکه خانه سازی 48 قطعه-18 ( کارتن 18 )

قیمت تک : 88,20098,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

۱,۵۸۷,۶۰۰ تومان

بلوکه خانه سازی 48قطعه دانیال-24( کارتن 24 )

قیمت تک : 68,40076,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

۱,۶۴۱,۶۰۰ تومان