نمایش دادن همه 14 نتیجه

تریلی آتش نشانی درج – 36( کارتن 36 )

قیمت تک : 94,500105,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

۳,۴۰۲,۰۰۰ تومان

ماک نفتکش مای توی – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 82,35091,500 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۹۸۸,۲۰۰ تومان

تریلی اسکانیا کوچک شاپرک – 42( کارتن 42 )

قیمت تک : 15,57017,300 تومان

تعداد در کارتن : 42 عدد

۶۵۳,۹۴۰ تومان

خودرو بر سوپر تک درج-4( کارتن 4 )

قیمت تک : 450,000500,000 تومان

تعداد در کارتن : 4 عدد

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تریلی کمرشکن زرین-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 288,000320,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان

تریلی حمل موتور درج-8 ( کارتن 8 )

قیمت تک : 198,000220,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان

تریلی ماشین بر کوچک درج-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 64,80072,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

۱,۵۵۵,۲۰۰ تومان

تریلی حمل بیل مکانیکی درج-8 ( کارتن 8 )

قیمت تک : 198,000220,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان

تریلی ماشین بر اسکانیا بزرگ درج-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 99,000110,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

۳,۵۶۴,۰۰۰ تومان

تریلی ماک قدرتی درج-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 59,40066,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

۱,۴۲۵,۶۰۰ تومان