در حال نمایش 13 نتیجه

پیکان جوانان نقره ای متالیک وکیوم خزلی-(کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 81,00090,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۴۴,۰۰۰ تومان است.

ماشین پلیس وروجک خزلی – (کارتن 40 عددی)

قیمت تک : 40,50045,000 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان است.

پیکان تاکسی وروجک خزلی – (کارتن 40 عددی)

قیمت تک : 43,20048,000 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان است.

ولوو کوچولو ان 10 خزلی – (کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 83,70093,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۰۸,۸۰۰ تومان است.

پک ماشین های وروجک خزلی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 56,70063,000 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۶۸,۰۰۰ تومان است.

وانت وروجک خزلی – 40( کارتن 40 )

قیمت تک : 39,60044,000 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان است.

پیکان سواری وروجک خزلی – 40( کارتن 40 )

قیمت تک : 39,60044,000 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان است.

پیکان تاکسی خزلی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 79,20088,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۰۰,۸۰۰ تومان است.

خاور جرثقیل خودرو بر (خزلی) – 32( کارتن 32 )

قیمت تک : 82,80092,000 تومان

تعداد در کارتن : 32 عدد

قیمت اصلی ۲,۹۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۴۹,۶۰۰ تومان است.

مینی خاور وکیوم (خزلی) – 32( کارتن 32 )

قیمت تک : 60,30067,000 تومان

تعداد در کارتن : 32 عدد

قیمت اصلی ۲,۱۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۲۹,۶۰۰ تومان است.

پیکان وانت کلاسیک وکیوم (خزلی) – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 51,30057,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۳۱,۲۰۰ تومان است.

خاور جرثقیل (خزلی) -32( کارتن 32 )

قیمت تک : 61,20068,000 تومان

تعداد در کارتن : 32 عدد

قیمت اصلی ۲,۱۷۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۵۸,۴۰۰ تومان است.

خاور تانکر دار (خزلی) -32 ( کارتن 32 )

قیمت تک : 60,30067,000 تومان

تعداد در کارتن : 32 عدد

قیمت اصلی ۲,۱۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۲۹,۶۰۰ تومان است.