در حال نمایش 18 نتیجه

پاترول بنز گارددار سالار – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 36,90041,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۹۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۸۵,۶۰۰ تومان است.

سوپر لندکروز سالار – 6( کارتن 6 )

قیمت تک : 103,500115,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۶۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲۱,۰۰۰ تومان است.

نیسان یخچالدار سالار – 16( کارتن 16 )

قیمت تک : 42,75047,500 تومان

تعداد در کارتن : 16 عدد

قیمت اصلی ۷۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۸۴,۰۰۰ تومان است.

ماشین ماتر سالار – 20( کارتن 20 )

قیمت تک : 40,50045,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

قیمت اصلی ۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۱۰,۰۰۰ تومان است.

نیسان کوچک سالار – 48( کارتن 48 )

قیمت تک : 26,55029,500 تومان

تعداد در کارتن : 48 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۷۴,۴۰۰ تومان است.

شخصیت آدمک 3 عددی سالار – 100( کارتن 100 )

قیمت تک : 14,40016,000 تومان

تعداد در کارتن : 100 عدد

قیمت اصلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان است.

فولکس کپل مک کوئین سالار – 18( کارتن 18 )

قیمت تک : 28,80032,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

قیمت اصلی ۵۷۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۸,۴۰۰ تومان است.

فولکس کپل رنگی سالار – 18( کارتن 18 )

قیمت تک : 28,80032,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

قیمت اصلی ۵۷۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۸,۴۰۰ تومان است.

فوتبال دستی8میل گل شمار پایه دار سالار-3 ( کارتن 3 )

قیمت تک : 639,000710,000 تومان

تعداد در کارتن : 3 عدد

قیمت اصلی ۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۱۷,۰۰۰ تومان است.