در حال نمایش 6 نتیجه

میز پزشکی آوا کد 3000 – (کارتن 6 عددی)

قیمت تک : 236,700263,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۲۰,۲۰۰ تومان است.

ست پزشکی کوچک 03رفاه-96 ( کارتن 96 )

قیمت تک : 10,80012,000 تومان

تعداد در کارتن : 96 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۳۶,۸۰۰ تومان است.

ست پزشکی کیفی 2رو رفاه – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 64,80072,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۸۶۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷۷,۶۰۰ تومان است.

ست دکتری ارنست کیفی بست توی – 24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 50,40056,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۹,۶۰۰ تومان است.

ست پزشکی کیفی چرخدار درج-18( کارتن 18 )

قیمت تک : 287,100319,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

قیمت اصلی ۵,۷۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۱۶۷,۸۰۰ تومان است.

ست پزشکی درج باتری دار-20 ( کارتن 20 )

قیمت تک : 270,000300,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.