نمایش دادن همه 10 نتیجه

میز پزشکی آوا کد 3000 – (کارتن 6 عددی)

قیمت تک : 236,700263,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

۱,۴۲۰,۲۰۰ تومان

ست پزشکی کوچک 03رفاه-96 ( کارتن 96 )

قیمت تک : 10,35011,500 تومان

تعداد در کارتن : 96 عدد

۹۹۳,۶۰۰ تومان

ست پزشکی کیفی 2رو رفاه – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 63,00070,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۷۵۶,۰۰۰ تومان

ست پزشکی کریستال بست توی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 52,20058,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

۱,۲۵۲,۸۰۰ تومان

ست پزشکی بزرگ باربی رفاه-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 27,00030,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

۹۷۲,۰۰۰ تومان

ست پزشکی جعبه ای بزرگ رفاه-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 34,20038,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

۸۲۰,۸۰۰ تومان

ست پزشکی جعبه ای کوچک رفاه-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 25,20028,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

۹۰۷,۲۰۰ تومان

ست پزشکی روکارتی 06 رفاه-60 ( کارتن60 )

قیمت تک : 18,90021,000 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان

ست پزشکی کیفی بزرگ رفاه-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 67,50075,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۸۱۰,۰۰۰ تومان

ست پزشکی کیفی بست توی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان