در حال نمایش 10 نتیجه

میز پزشکی آوا کد 3000 – (کارتن 6 عددی)

قیمت تک : 236,700263,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۲۰,۲۰۰ تومان است.

ست پزشکی کوچک 03رفاه-96 ( کارتن 96 )

قیمت تک : 10,80012,000 تومان

تعداد در کارتن : 96 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۳۶,۸۰۰ تومان است.

ست پزشکی کیفی 2رو رفاه – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 64,80072,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۸۶۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷۷,۶۰۰ تومان است.

ست پزشکی کریستال بست توی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 52,20058,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۵۲,۸۰۰ تومان است.

ست پزشکی بزرگ باربی رفاه-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 30,60034,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۰۱,۶۰۰ تومان است.

ست پزشکی جعبه ای بزرگ رفاه-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 38,70043,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۲۸,۸۰۰ تومان است.

ست پزشکی جعبه ای کوچک رفاه-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 29,70033,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۹,۲۰۰ تومان است.

ست پزشکی روکارتی 06 رفاه-60 ( کارتن60 )

قیمت تک : 20,70023,000 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان است.

ست پزشکی کیفی بزرگ رفاه-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 74,70083,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۹۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹۶,۴۰۰ تومان است.

ست پزشکی کیفی بست توی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان است.