در حال نمایش 8 نتیجه

تانک کنترلی فرمانی سربازدار – (کارتن 32 عددی)

قیمت تک : 90,000100,000 تومان

تعداد در کارتن : 32 عدد

قیمت اصلی ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان است.

تانک و سرباز سلفونی – 70( کارتن 70 )

قیمت تک : 36,90041,000 تومان

تعداد در کارتن : 70 عدد

قیمت اصلی ۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۸۳,۰۰۰ تومان است.

دستبند دلیر 3-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 32,40036,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۶۶,۴۰۰ تومان است.

ست ارتشی روکارتی – 44( کارتن 44 )

قیمت تک : 67,50075,000 تومان

تعداد در کارتن : 44 عدد

قیمت اصلی ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان است.

سرباز 6 عددی سلفونی کد 1010-48( کارتن 48 )

قیمت تک : 58,50065,000 تومان

تعداد در کارتن : 48 عدد

قیمت اصلی ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان است.

سرباز 2 عددی سلفونی کد 1012-96( کارتن 96 )

قیمت تک : 22,50025,000 تومان

تعداد در کارتن : 96 عدد

قیمت اصلی ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان است.

سرباز 3 عددی شاپرک-60 ( کارتن60 )

قیمت تک : 21,15023,500 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان است.