در حال نمایش 7 نتیجه

شطرنج فدراسیونی بردیا -(کارتن 12 عددی)

قیمت تک : 130,500145,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان است.

شطرنج تاشو جعبه ای-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 26,55029,500 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۵,۸۰۰ تومان است.

شطرنج 7 بازی-30 ( کارتن 30 )

قیمت تک : 69,30077,000 تومان

تعداد در کارتن : 30 عدد

قیمت اصلی ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۷۹,۰۰۰ تومان است.

شطرنج لوله ای سلفونی-50 ( کارتن 50 )

قیمت تک : 16,20018,000 تومان

تعداد در کارتن : 50 عدد

قیمت اصلی ۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۱۰,۰۰۰ تومان است.

شطرنج جعبه ای ساده طلوع-18 ( کارتن 18 )

قیمت تک : 83,70093,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

قیمت اصلی ۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۰۶,۶۰۰ تومان است.