نمایش 1–20 از 32 نتیجه

پک سبیلوها – (کارتن 14 عددی)

قیمت تک : 72,00080,000 تومان

تعداد در کارتن : 14 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان است.

لودرهای راهسازی فکری سهراب – ( کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 53,55059,500 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۸۵,۲۰۰ تومان است.

ماشین مینی امداد وکیوم درج – (کارتن 16 عددی)

قیمت تک : 188,100209,000 تومان

تعداد در کارتن : 16 عدد

قیمت اصلی ۳,۳۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۰۹,۶۰۰ تومان است.

کمپرسی تیتان تراک-(کارتن 12 عددی)

قیمت تک : 93,600104,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان است.

کمپرسی معدن سلفونی کارنیک – (کارتن 48 عددی)

قیمت تک : 17,82019,800 تومان

تعداد در کارتن : 48 عدد

قیمت اصلی ۹۵۰,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۵,۳۶۰ تومان است.

پک سبیلوها – 6( کارتن 6 )

قیمت تک : 113,400126,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۷۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۸۰,۴۰۰ تومان است.

یدک کش 3 مدل درج -60( کارتن60 )

قیمت تک : 81,90091,000 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

قیمت اصلی ۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۹۱۴,۰۰۰ تومان است.

کمپرسی دریا 1-192( کارتن 192 )

قیمت تک : 9,00010,000 تومان

تعداد در کارتن : 192 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان است.

خاور جرثقیل خودرو بر (خزلی) – 32( کارتن 32 )

قیمت تک : 82,80092,000 تومان

تعداد در کارتن : 32 عدد

قیمت اصلی ۲,۹۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۴۹,۶۰۰ تومان است.

غلتک هپی تویز کد 1002 – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 31,50035,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۸۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵۶,۰۰۰ تومان است.

ماک نفتکش مای توی – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 98,100109,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۷۷,۲۰۰ تومان است.

جرثقیل 142 وکیوم درج – 48( کارتن 48 )

قیمت تک : 112,500125,000 تومان

تعداد در کارتن : 48 عدد

قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.

ماک کمپرسی وکیوم مای توی -12( کارتن 12 )

قیمت تک : 97,200108,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۶۶,۴۰۰ تومان است.

لودر سبیلو – (کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 39,60044,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰,۴۰۰ تومان است.

سوپر جرثقیل فیری فرکشن درج-4( کارتن 4 )

قیمت تک : 459,000510,000 تومان

تعداد در کارتن : 4 عدد

قیمت اصلی ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان است.