در حال نمایش 8 نتیجه

باغ وحش مزرعه 3 عددی امین – 44( کارتن 44 )

قیمت تک : 63,00070,000 تومان

تعداد در کارتن : 44 عدد

قیمت اصلی ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان است.

تراکتور یدک دار کوچک سلفونی -60( کارتن60 )

قیمت تک : 10,80012,000 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

قیمت اصلی ۷۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴۸,۰۰۰ تومان است.

تراکتور فکری سلفونی کد 2120 – 20 ( کارتن 20 )

قیمت تک : 36,90041,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

قیمت اصلی ۸۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۳۸,۰۰۰ تومان است.

تراکتور مزرعه 1 زرین-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان است.

تراکتور مزرعه 4 زرین دهکده-8 ( کارتن 8 )

قیمت تک : 84,60094,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

قیمت اصلی ۷۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۷۶,۸۰۰ تومان است.

تراکتور یدک دار مزرعه 3 زرین -12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 71,10079,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۹۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۳,۲۰۰ تومان است.

تراکتور مزرعه درج -12( کارتن 12 )

قیمت تک : 188,100209,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۵۷,۲۰۰ تومان است.