در حال نمایش 14 نتیجه

ماشین کروک نشکن نیکو – 48( کارتن 48 )

قیمت تک : 24,30027,000 تومان

تعداد در کارتن : 48 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۶۶,۴۰۰ تومان است.

تراکتور مزرعه نشکن نیکو-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 79,20088,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰,۴۰۰ تومان است.

کامیون آتش نشانی نشکن نیکو-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 101,700113,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۲۰,۴۰۰ تومان است.

کامیون بازیافت نشکن نیکو-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 114,300127,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۷۱,۶۰۰ تومان است.

ماشین مسابقه ای نشکن نیکو-72 ( کارتن 72 )

قیمت تک : 24,30027,000 تومان

تعداد در کارتن : 72 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۴۹,۶۰۰ تومان است.

قطار نشکن نیکو-(کارتن 12 عددی)

قیمت تک : 114,300127,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۷۱,۶۰۰ تومان است.

آتش نشانی کوچولو نشکن نیکو-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 36,00040,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۹۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۶۴,۰۰۰ تومان است.

قایق موتوری نشکن نیکو-48 ( کارتن 48 )

قیمت تک : 24,30027,000 تومان

تعداد در کارتن : 48 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۶۶,۴۰۰ تومان است.

جرثقیل ساز و باز نیکو-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 114,300127,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۷۱,۶۰۰ تومان است.

کامیون خاکریز نشکن نیکو-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 93,600104,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان است.

کامیون کفی نشکن-نیکو12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 101,700113,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۲۰,۴۰۰ تومان است.

کامیون کوچولو نشکن نیکو-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 41,40046,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۳,۶۰۰ تومان است.

میکسر کوچولو نشکن نیکو-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 41,40046,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۳,۶۰۰ تومان است.

وانت کوچولو نشکن نیکو-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 36,00040,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۹۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۶۴,۰۰۰ تومان است.