در حال نمایش 8 نتیجه

ولوو کوچولو ان 10 خزلی – (کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 83,70093,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۰۸,۸۰۰ تومان است.

کامیون ولوو باری تارا تویز – 18( کارتن 18 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

قیمت اصلی ۹۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۴۲,۴۰۰ تومان است.

ولوو کمپرسی شادی قدرتی-20 ( کارتن 20 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۳۶,۰۰۰ تومان است.

ولوو میکسر شادی قدرتی-20 ( کارتن 20 )

قیمت تک : 48,60054,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۷۲,۰۰۰ تومان است.

کمپرسی ولوو 5000 تارا-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 33,30037,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۸۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۹,۲۰۰ تومان است.

کمپرسی ولوو 6003 تارا-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 148,500165,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹۱,۰۰۰ تومان است.

کمپرسی ولوو شریف-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 52,20058,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۵۲,۸۰۰ تومان است.