در حال نمایش 6 نتیجه

کلیکس مدل ساخت و بازی 148 تکه – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 181,800202,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۲,۴۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۸۱,۶۰۰ تومان است.

کلیکس راهسازی 97 قطعه -24( کارتن 24 )

قیمت تک : 97,200108,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۳۲,۸۰۰ تومان است.

کلیکس مدل توربو104 تکه-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 107,100119,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۸۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۷۰,۴۰۰ تومان است.

کلیکس مدل درایو 54 قطعه -24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 78,30087,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۷۹,۲۰۰ تومان است.

کلیکس مدل ریس تراک 158 تکه -12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 153,900171,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۴۶,۸۰۰ تومان است.

کلیکس مدل کروز 111تکه -24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 97,200108,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۳۲,۸۰۰ تومان است.