نمایش 1–20 از 61 نتیجه

کمپرسی توری فدک تویز-(کارتن 8 عددی)

قیمت تک : 153,900171,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۳۱,۲۰۰ تومان است.

کمپرسی آتکو – (کارتن 6 عددی)

قیمت تک : 51,30057,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۳۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۷,۸۰۰ تومان است.

لودر کوماتسو -(کارتن 36 عددی)

قیمت تک : 15,30017,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۶۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵۰,۸۰۰ تومان است.

کمپرسی نگین – (کارتن 84 عددی)

قیمت تک : 10,80012,000 تومان

تعداد در کارتن : 84 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۷,۲۰۰ تومان است.

کمپرسی گازدار نگین – (کارتن 84 عددی)

قیمت تک : 11,70013,000 تومان

تعداد در کارتن : 84 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۸۲,۸۰۰ تومان است.

ماشین مینی امداد وکیوم درج – (کارتن 16 عددی)

قیمت تک : 188,100209,000 تومان

تعداد در کارتن : 16 عدد

قیمت اصلی ۳,۳۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۰۹,۶۰۰ تومان است.

کمپرسی تیتان تراک-(کارتن 12 عددی)

قیمت تک : 93,600104,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان است.

کمپرسی معدن سلفونی کارنیک – (کارتن 48 عددی)

قیمت تک : 17,82019,800 تومان

تعداد در کارتن : 48 عدد

قیمت اصلی ۹۵۰,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۵,۳۶۰ تومان است.

ماک کمپرسی قدرتی جعبه ای مای توی – 15( کارتن 15 )

قیمت تک : 89,10099,000 تومان

تعداد در کارتن : 15 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۶,۵۰۰ تومان است.

یدک کش 3 مدل درج -60( کارتن60 )

قیمت تک : 81,90091,000 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

قیمت اصلی ۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۹۱۴,۰۰۰ تومان است.

کمپرسی دریا 1-192( کارتن 192 )

قیمت تک : 9,00010,000 تومان

تعداد در کارتن : 192 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان است.

کمپرسی بنز آروکس-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 141,300157,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۹۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۴۷,۸۰۰ تومان است.

کمپرسی آسیا -24( کارتن 24 )

قیمت تک : 26,10029,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۶۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲۶,۴۰۰ تومان است.

کمپرسی گازدار اسیا -24( کارتن 24 )

قیمت تک : 30,60034,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۸۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۳۴,۴۰۰ تومان است.

کمپرسی معدن (120) – 1( کارتن 1 )

قیمت تک : 333,000370,000 تومان

تعداد در کارتن : 1 عدد

قیمت اصلی ۳۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۳,۰۰۰ تومان است.