در حال نمایش 9 نتیجه

ست ابزار کیفی بست توی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان است.

دبرنا کیفی گلدن – 40( کارتن 40 )

قیمت تک : 52,20058,000 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان است.

ست پزشکی کیفی بزرگ رفاه-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 74,70083,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۹۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹۶,۴۰۰ تومان است.

ست دکتری ارنست کیفی بست توی – 24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 50,40056,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۹,۶۰۰ تومان است.

لگو کیفی مهندسی 58 قطعه کوچک-48 ( کارتن 48 )

قیمت تک : 62,10069,000 تومان

تعداد در کارتن : 48 عدد

قیمت اصلی ۳,۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۸۰,۸۰۰ تومان است.

ست پزشکی کیفی بست توی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان است.