در حال نمایش 10 نتیجه

یخچال ساید زیبا – 3( کارتن 3 )

قیمت تک : 355,500395,000 تومان

تعداد در کارتن : 3 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۶,۵۰۰ تومان است.

یخچال بزرگ زیبا 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 54,90061,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۷۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵۸,۸۰۰ تومان است.

یخچال ساید کد 2023 گلدن-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 47,70053,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۱۷,۲۰۰ تومان است.

یخچال ماریا 117 دورا -12( کارتن 12 )

قیمت تک : 163,800182,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۲,۱۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۶۵,۶۰۰ تومان است.

یخچال کوچک زیبا-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 37,80042,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۷,۲۰۰ تومان است.

یخچال متوسط زیبا-18 ( کارتن 18 )

قیمت تک : 42,30047,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

قیمت اصلی ۸۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶۱,۴۰۰ تومان است.

سرویس گازویخچال105دورا-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 193,500215,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان است.

یخچال ال جی بزرگ دورا کد 101-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 107,100119,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۸۵,۲۰۰ تومان است.

یخچال ال جی کوچک دورا کد 102-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 64,80072,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۳۲,۸۰۰ تومان است.