در حال نمایش 15 نتیجه

تخت خواب دو طبقه با عروسک سلفونی کد 123 دورا-(کارتن 46 عددی)

قیمت تک : 58,50065,000 تومان

تعداد در کارتن : 46 عدد

قیمت اصلی ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۹۱,۰۰۰ تومان است.

سرویس گاز رومیزی سلفونی کد 124 دورا – (کارتن 50 عددی)

قیمت تک : 43,20048,000 تومان

تعداد در کارتن : 50 عدد

قیمت اصلی ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان است.

سرویس4 تکه 114 دورا-6( کارتن 6 )

قیمت تک : 387,000430,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان است.

سرویس اتاق خواب 122 دورا – 8( کارتن 8 )

قیمت تک : 166,500185,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۲,۰۰۰ تومان است.

سرویس آشپزخانه 3تکه113 دورا-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 306,000340,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان است.

سرویس اجاق گاز 104 دورا-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 106,200118,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۷۴,۴۰۰ تومان است.

یخچال ماریا 117 دورا -12( کارتن 12 )

قیمت تک : 163,800182,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۲,۱۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۶۵,۶۰۰ تومان است.

سرویس یخچال 4 درب 118دورا -12( کارتن 12 )

قیمت تک : 188,100209,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۵۷,۲۰۰ تومان است.

مایکروفروظرفشویی110 دورا-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 193,500215,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان است.

سرویس گازویخچال105دورا-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 193,500215,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان است.

سرویس یخچال 103 دورا-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 107,100119,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۸۵,۲۰۰ تومان است.

ظرفشویی112دورا-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 107,100119,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۸۵,۲۰۰ تومان است.

یخچال ال جی بزرگ دورا کد 101-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 107,100119,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۸۵,۲۰۰ تومان است.

یخچال ال جی کوچک دورا کد 102-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 64,80072,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۳۲,۸۰۰ تومان است.