ما در وبسایت آوای کودک تلاش میکنیم ابزارها و اسباب بازی هایی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا پیام آور شادی و نشاط در منازل شما باشیم و بتوانیم زمینه ساز ارتقاء هوش، خلاقیست و سلامت روان فرزندان ایران زمین باشیم و از این طریق بتوانیم دنیا را جای بهتری برای زندگی کردن کنیم؛ به امید ساختن ایرانی آباد و آزاد 

 

 

 

 

 

ما بدنبال تولید و توزیع کالای بازی بادوام و سالم برای ایرانیان هستیم