در حال نمایش 7 نتیجه

یخچال ساید زیبا – 3( کارتن 3 )

قیمت تک : 355,500395,000 تومان

تعداد در کارتن : 3 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۶,۵۰۰ تومان است.

یخچال بزرگ زیبا 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 54,90061,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۷۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵۸,۸۰۰ تومان است.

یخچال کوچک زیبا-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 37,80042,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۷,۲۰۰ تومان است.

بسکتبال زیبا-22 ( کارتن 22 )

قیمت تک : 21,60024,000 تومان

تعداد در کارتن : 22 عدد

قیمت اصلی ۵۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷۵,۲۰۰ تومان است.

هواپیما 747 بزرگ زیبا-16 ( کارتن 16 )

قیمت تک : 29,70033,000 تومان

تعداد در کارتن : 16 عدد

قیمت اصلی ۵۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷۵,۲۰۰ تومان است.

هواپیما کوچک 747 زیبا-48 ( کارتن 48 )

قیمت تک : 17,10019,000 تومان

تعداد در کارتن : 48 عدد

قیمت اصلی ۹۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۰,۸۰۰ تومان است.