در حال نمایش 10 نتیجه

ست ابزار سلفونی دوم دوم – (کارتن 108 عددی)

قیمت تک : 15,30017,000 تومان

تعداد در کارتن : 108 عدد

قیمت اصلی ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۲,۴۰۰ تومان است.

ست ابزار کیفی درج – (کارتن 20 عددی)

قیمت تک : 153,000170,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

قیمت اصلی ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان است.

ست ابزار یللو بست توی – (کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 50,40056,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۹,۶۰۰ تومان است.

ست ابزار کیفی بست توی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان است.

ست ابزار کریستال بست توی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 52,20058,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۵۲,۸۰۰ تومان است.

ابزار نجاری کوچک روکارتی-120 ( کارتن 120 )

قیمت تک : 21,15023,500 تومان

تعداد در کارتن : 120 عدد

قیمت اصلی ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۳۸,۰۰۰ تومان است.

ست ابزاری کوچک پارسی-84 ( کارتن 84 )

قیمت تک : 16,65018,500 تومان

تعداد در کارتن : 84 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۵۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۸,۶۰۰ تومان است.

ست ابزاری متوسط پارسی-60 ( کارتن60 )

قیمت تک : 23,85026,500 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۳۱,۰۰۰ تومان است.

ابزار چمدانی درج -18 ( کارتن 18 )

قیمت تک : 181,800202,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

قیمت اصلی ۳,۶۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۷۲,۴۰۰ تومان است.