در حال نمایش 11 نتیجه

سرویس رویا 2 -108 ( کارتن 108 )

قیمت تک : 9,45010,500 تومان

تعداد در کارتن : 108 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۲۰,۶۰۰ تومان است.

سرویس رویا3-72 ( کارتن 72 )

قیمت تک : 17,10019,000 تومان

تعداد در کارتن : 72 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۳۱,۲۰۰ تومان است.

سرویس گل-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 22,95025,500 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۹۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۶,۲۰۰ تومان است.

سرویس جهیزیه آشپزخانه 8*1 بی بی بورن 00850 – 6( کارتن 6 )

قیمت تک : 387,000430,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان است.

سرویس آشپزخانه 3تکه113 دورا-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 306,000340,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان است.

سرویس خانم گل تیراژه-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 116,100129,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۷۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۶,۶۰۰ تومان است.

سرویس خاله شادونه بزرگ-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 42,30047,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۵۶۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۷,۶۰۰ تومان است.

سرویس خاله شادونه متوسط-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 40,50045,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۵۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۶,۰۰۰ تومان است.

سرویس خاله شادونه کوچک-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 24,30027,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۳۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۱,۶۰۰ تومان است.

سبد پیک نیک خاله شادونه بزرگ-(کارتن 12 عددی)

قیمت تک : 81,00090,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۷۲,۰۰۰ تومان است.