لگوسطلی5005شادی-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 103,500115,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان است.

لگوسطلی5003شادی-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 63,00070,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۸۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵۶,۰۰۰ تومان است.

لگوسطلی5002شادی-18 ( کارتن 18 )

قیمت تک : 48,60054,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

قیمت اصلی ۹۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۷۴,۸۰۰ تومان است.

لگو سطلی 5001 شادی-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 31,50035,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۸۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵۶,۰۰۰ تومان است.

لگو پاندا سه-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 98,100109,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۶۵۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۸,۶۰۰ تومان است.

لگو شیشه شیر یک-16( کارتن 16 )

قیمت تک : 47,70053,000 تومان

تعداد در کارتن : 16 عدد

قیمت اصلی ۸۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶۳,۲۰۰ تومان است.

لگو قلعه دو-9 ( کارتن 9 )

قیمت تک : 87,30097,000 تومان

تعداد در کارتن : 9 عدد

قیمت اصلی ۸۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸۵,۷۰۰ تومان است.

لگو قلعه یک -12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 68,40076,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۹۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲۰,۸۰۰ تومان است.

موتور 2 عددی شاپرک-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 71,10079,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۹۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۳,۲۰۰ تومان است.
ویژگی های محصول:
  • رده سنی: 3_7
  • جنسیت: پسرانه
  • نوع حرکت: ساده
  • تعداد قطعات: +40 قطعه