در حال نمایش 14 نتیجه

وانت پلیس سهند – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 17,10019,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۰,۴۰۰ تومان است.

کانتینر کوچک سهند – 80( کارتن 80 )

قیمت تک : 13,32014,800 تومان

تعداد در کارتن : 80 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۵,۶۰۰ تومان است.

آئودی رنگی بزرگ سهند – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 36,00040,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۹۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۶۴,۰۰۰ تومان است.

آئودی پلیس بزرگ سهند – 26( کارتن 26 )

قیمت تک : 36,90041,000 تومان

تعداد در کارتن : 26 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۶۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۹,۴۰۰ تومان است.

بنز رنگی کروکی سهند – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 41,40046,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۳,۶۰۰ تومان است.

جیپ صندلی دار سهند 18( کارتن 18 )

قیمت تک : 64,80072,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۶۶,۴۰۰ تومان است.