در حال نمایش 10 نتیجه

لودر کوماتسو -(کارتن 36 عددی)

قیمت تک : 15,30017,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۶۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵۰,۸۰۰ تومان است.

ماک نفتکش قدرتی جعبه ای مای توی – 15( کارتن 15 )

قیمت تک : 89,10099,000 تومان

تعداد در کارتن : 15 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۶,۵۰۰ تومان است.

ماک کمپرسی قدرتی جعبه ای مای توی – 15( کارتن 15 )

قیمت تک : 89,10099,000 تومان

تعداد در کارتن : 15 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۶,۵۰۰ تومان است.

ماک نفتکش مای توی – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 98,100109,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۷۷,۲۰۰ تومان است.

ماک کمپرسی وکیوم مای توی -12( کارتن 12 )

قیمت تک : 97,200108,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۶۶,۴۰۰ تومان است.

ماک فله 110 – 20( کارتن 20 )

قیمت تک : 76,50085,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

قیمت اصلی ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان است.

ماک مونتاژ 2008 تیراژه -6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 97,200108,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۶۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۳,۲۰۰ تومان است.

مینی ماک تیراژه -24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 29,70033,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۷۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱۲,۸۰۰ تومان است.

تریلی ماک قدرتی درج-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 59,40066,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۲۵,۶۰۰ تومان است.