در حال نمایش 4 نتیجه

طناب مجید -100( کارتن 100 )

قیمت تک : 31,50035,000 تومان

تعداد در کارتن : 100 عدد

قیمت اصلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان است.

حلقه کمر بزرگ مجید-20 ( کارتن 20 )

قیمت تک : 50,40056,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان است.

حلقه کمر کوچک مجید-50 ( کارتن 50 )

قیمت تک : 21,60024,000 تومان

تعداد در کارتن : 50 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان است.

حلقه کمر متوسط مجید-40 ( کارتن 40 )

قیمت تک : 39,60044,000 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان است.