نمایش دادن همه 5 نتیجه

کمپرسی معدن (120) – 1( کارتن 1 )

قیمت تک : 314,100349,000 تومان

تعداد در کارتن : 1 عدد

۳۱۴,۱۰۰ تومان

کمپرسی معدن (130کیلو) -۱( کارتن 1 )

قیمت تک : 370,800412,000 تومان

تعداد در کارتن : 1 عدد

۳۷۰,۸۰۰ تومان

مینی کمپرسی معدن-40 ( کارتن 40 )

قیمت تک : 29,25032,500 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

لودر معدن 110 بزرگ-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 82,80092,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

۴۹۶,۸۰۰ تومان

لودر معدن-54 ( کارتن 54 )

قیمت تک : 13,50015,000 تومان

تعداد در کارتن : 54 عدد

۷۲۹,۰۰۰ تومان