در حال نمایش 5 نتیجه

کمپرسی معدن (120) – 1( کارتن 1 )

قیمت تک : 333,000370,000 تومان

تعداد در کارتن : 1 عدد

قیمت اصلی ۳۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۳,۰۰۰ تومان است.

کمپرسی معدن (130کیلو) -۱( کارتن 1 )

قیمت تک : 387,000430,000 تومان

تعداد در کارتن : 1 عدد

قیمت اصلی ۴۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۷,۰۰۰ تومان است.

مینی کمپرسی معدن-40 ( کارتن 40 )

قیمت تک : 31,95035,500 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۷۸,۰۰۰ تومان است.

لودر معدن 110 بزرگ-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 82,80092,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۵۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۶,۸۰۰ تومان است.

لودر معدن-54 ( کارتن 54 )

قیمت تک : 13,50015,000 تومان

تعداد در کارتن : 54 عدد

قیمت اصلی ۸۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۲۹,۰۰۰ تومان است.