در حال نمایش 7 نتیجه

تراکتور یدک دار کوچک سلفونی -60( کارتن60 )

قیمت تک : 10,80012,000 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

۶۴۸,۰۰۰ تومان

تراکتور فکری سلفونی کد 2120 – 20 ( کارتن 20 )

قیمت تک : 36,90041,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

۷۳۸,۰۰۰ تومان

تراکتور مزرعه 1 زرین-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان

تراکتور مزرعه 4 زرین دهکده-8 ( کارتن 8 )

قیمت تک : 84,60094,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

۶۷۶,۸۰۰ تومان

تراکتور یدک دار مزرعه 3 زرین -12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 71,10079,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۸۵۳,۲۰۰ تومان

تراکتور مزرعه درج -12( کارتن 12 )

قیمت تک : 188,100209,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۲,۲۵۷,۲۰۰ تومان