در حال نمایش 5 نتیجه

تراکتور برف روب مزرعه 2 زرین-18 ( کارتن 18 )

قیمت تک : 60,30067,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

۱,۰۸۵,۴۰۰ تومان

تراکتور مزرعه 1 زرین-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان

تراکتور مزرعه 4 زرین دهکده-8 ( کارتن 8 )

قیمت تک : 84,60094,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

۶۷۶,۸۰۰ تومان

تراکتور یدک دار مزرعه 3 زرین -12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 71,10079,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۸۵۳,۲۰۰ تومان

تراکتور مزرعه درج -12( کارتن 12 )

قیمت تک : 188,100209,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۲,۲۵۷,۲۰۰ تومان