در حال نمایش 9 نتیجه

ماک نفتکش مای توی – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 82,35091,500 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۹۸۸,۲۰۰ تومان

تریلی اسکانیا کوچک شاپرک – 42( کارتن 42 )

قیمت تک : 15,57017,300 تومان

تعداد در کارتن : 42 عدد

۶۵۳,۹۴۰ تومان

ماک کمپرسی وکیوم مای توی -12( کارتن 12 )

قیمت تک : 81,00090,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۹۷۲,۰۰۰ تومان

خودرو بر سوپر تک درج-4( کارتن 4 )

قیمت تک : 450,000500,000 تومان

تعداد در کارتن : 4 عدد

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تریلی کمرشکن زرین-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 288,000320,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان

تریلی ماشین بر کوچک درج-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 69,30077,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

۱,۶۶۳,۲۰۰ تومان

تریلی حمل بیل مکانیکی درج-8 ( کارتن 8 )

قیمت تک : 212,400236,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

۱,۶۹۹,۲۰۰ تومان

تریلی ماشین بر اسکانیا بزرگ درج-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 106,200118,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

۳,۸۲۳,۲۰۰ تومان