نمایش 1–20 از 45 نتیجه

یدک کش 3 مدل درج -60( کارتن60 )

عدد : 60000 تومان 54000 تومان

۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان

کمپرسی دریا 1-192( کارتن 192 )

عدد : 7500 تومان 6750 تومان

۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان

کانتینر کوچک سهند – 80( کارتن 80 )

عدد : 14800 تومان 13320 تومان

۱,۰۶۵,۶۰۰ تومان

کانتینر 3 رنگ بزرگ – 12( کارتن 12 )

عدد : 65000 تومان 58500 تومان

۷۰۲,۰۰۰ تومان

کانتینر نوشابه ای – 24( کارتن 24 )

عدد : 45500 تومان 40950 تومان

۹۸۲,۸۰۰ تومان

ماک فله 110 – 20( کارتن 20 )

عدد : 65000 تومان 58500 تومان

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

کامیون نفتکش افرا-6( کارتن 6 )

عدد : 83000 تومان 74700 تومان

۴۴۸,۲۰۰ تومان

میکسر کمرشکن پاندا – 12( کارتن 12 )

عدد : 59000 تومان 53100 تومان

۶۳۷,۲۰۰ تومان

مینی خاور وکیوم (خزلی) – 32( کارتن 32 )

عدد : 42500 تومان 38250 تومان

۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان

کمپرسی داف احسان-48( کارتن 48 )

عدد : 14400 تومان 12960 تومان

۶۲۲,۰۸۰ تومان

کیاماک 90-6 ( کارتن 6 )

عدد : 92000 تومان 82800 تومان

۴۹۶,۸۰۰ تومان

مینی کمپرسی فکری اشکال -24( کارتن 24 )

عدد : 38000 تومان 34200 تومان

۸۲۰,۸۰۰ تومان

خاور جرثقیل (خزلی) -32( کارتن 32 )

عدد : 46500 تومان 41850 تومان

۱,۳۳۹,۲۰۰ تومان

مینی خاور درج -16( کارتن 16 )

عدد : 93500 تومان 84150 تومان

۱,۳۴۶,۴۰۰ تومان

باب 90 سلفونی -4( کارتن 4 )

عدد : 147000 تومان 132300 تومان

۵۲۹,۲۰۰ تومان

بونکر سلفونی-17( کارتن 17 )

عدد : 35000 تومان 31500 تومان

۵۳۵,۵۰۰ تومان