نمایش 1–20 از 45 نتیجه

یدک کش 3 مدل درج -60( کارتن60 )

قیمت تک : 69,30077,000 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

۴,۱۵۸,۰۰۰ تومان

کمپرسی دریا 1-192( کارتن 192 )

قیمت تک : 8,5509,500 تومان

تعداد در کارتن : 192 عدد

۱,۶۴۱,۶۰۰ تومان

کانتینر کوچک سهند – 80( کارتن 80 )

قیمت تک : 13,32014,800 تومان

تعداد در کارتن : 80 عدد

۱,۰۶۵,۶۰۰ تومان

خاور جرثقیل خودرو بر (خزلی) – 32( کارتن 32 )

قیمت تک : 65,70073,000 تومان

تعداد در کارتن : 32 عدد

۲,۱۰۲,۴۰۰ تومان

کانتینر 3 رنگ بزرگ – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 58,50065,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۷۰۲,۰۰۰ تومان

کامیون ولوو باری تارا تویز – 18( کارتن 18 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

۸۴۲,۴۰۰ تومان

ماک فله 110 – 20( کارتن 20 )

قیمت تک : 70,20078,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان

مینی خاور ارتشی وکیوم خزلی – 32( کارتن 32 )

قیمت تک : 51,30057,000 تومان

تعداد در کارتن : 32 عدد

۱,۶۴۱,۶۰۰ تومان

میکسر کمرشکن پاندا – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 79,20088,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

۹۵۰,۴۰۰ تومان

مینی خاور وکیوم (خزلی) – 32( کارتن 32 )

قیمت تک : 48,15053,500 تومان

تعداد در کارتن : 32 عدد

۱,۵۴۰,۸۰۰ تومان

کیاماک 90-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 108,000120,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

۶۴۸,۰۰۰ تومان

خاور جرثقیل (خزلی) -32( کارتن 32 )

قیمت تک : 49,95055,500 تومان

تعداد در کارتن : 32 عدد

۱,۵۹۸,۴۰۰ تومان

مینی خاور درج -16( کارتن 16 )

قیمت تک : 139,500155,000 تومان

تعداد در کارتن : 16 عدد

۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان

باب 90 سلفونی -4( کارتن 4 )

قیمت تک : 176,400196,000 تومان

تعداد در کارتن : 4 عدد

۷۰۵,۶۰۰ تومان