نمایش 1–20 از 53 نتیجه

سبد چایخوری زرین-(کارتن 16 عددی)

قیمت تک : 108,000120,000 تومان

تعداد در کارتن : 16 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان است.

سرویس گاز رومیزی سلفونی کد 124 دورا – (کارتن 50 عددی)

قیمت تک : 43,20048,000 تومان

تعداد در کارتن : 50 عدد

قیمت اصلی ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان است.

سرویس تفلون فلزی ساده -40( کارتن 40 )

قیمت تک : 43,20048,000 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان است.

سرویس پیک نیک دار فلزی-30 ( کارتن 30 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 30 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان است.

سرویس4 تکه 114 دورا-6( کارتن 6 )

قیمت تک : 387,000430,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان است.

سرویس رویا 2 -108 ( کارتن 108 )

قیمت تک : 10,35011,500 تومان

تعداد در کارتن : 108 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۱۷,۸۰۰ تومان است.

سرویس رویا3-72 ( کارتن 72 )

قیمت تک : 18,90021,000 تومان

تعداد در کارتن : 72 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۶۰,۸۰۰ تومان است.

سرویس گل-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 24,75027,500 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹۱,۰۰۰ تومان است.

ست چایخوری چینی تندیس – 18( کارتن 18 )

قیمت تک : 143,100159,000 تومان

تعداد در کارتن : 18 عدد

قیمت اصلی ۲,۸۶۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۷۵,۸۰۰ تومان است.

اجاق گاز بی بی بورن بزرگ موش سرآشپز کد 00836 – 6( کارتن 6 )

قیمت تک : 223,200248,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۹,۲۰۰ تومان است.

اجاق گاز بی بی بورن سوپر کد 008801 – 6( کارتن 6 )

قیمت تک : 423,000470,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۳۸,۰۰۰ تومان است.

سرویس آشپزخانه سفید برفی بی بی بورن کد 00872 – 4( کارتن 4 )

قیمت تک : 450,000500,000 تومان

تعداد در کارتن : 4 عدد

قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

ست مخلوط کن آسیاب با جای لیوانی – 10( کارتن 10 )

قیمت تک : 148,500165,000 تومان

تعداد در کارتن : 10 عدد

قیمت اصلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان است.

سرویس جهیزیه آشپزخانه 8*1 بی بی بورن 00850 – 6( کارتن 6 )

قیمت تک : 387,000430,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۲۲,۰۰۰ تومان است.

آشپزخانه تاپ توی کد 202 – (کارتن 6 عددی)

قیمت تک : 333,000370,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان است.

آشپزخانه سیار 120 دورا – (کارتن 6 عددی)

قیمت تک : 301,500335,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۰۹,۰۰۰ تومان است.