نمایش 1–20 از 185 نتیجه

تانکر قدرتی شاپرک – 9( کارتن 9 )

عدد : 100000 تومان 90000 تومان

۸۱۰,۰۰۰ تومان

تریلی آتش نشانی درج – 36( کارتن 36 )

عدد : 75000 تومان 67500 تومان

۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان

یدک کش 3 مدل درج -60( کارتن60 )

عدد : 60000 تومان 54000 تومان

۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان

ماشین بیلی قهرمان-119( کارتن 119 )

عدد : 15500 تومان 13950 تومان

۱,۶۶۰,۰۵۰ تومان

کمپرسی دریا 1-192( کارتن 192 )

عدد : 6500 تومان 5850 تومان

۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان

ماشین حمل زباله تکتاز – 60( کارتن60 )

عدد : 27000 تومان 24300 تومان

۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان

تانکر توری تکتاز – 60( کارتن60 )

عدد : 27000 تومان 24300 تومان

۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان

کامیون توری تکتاز – 60( کارتن60 )

عدد : 27000 تومان 24300 تومان

۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان

کمپرسی بنز آروکس-6 ( کارتن 6 )

عدد : 125000 تومان 112500 تومان

۶۷۵,۰۰۰ تومان

کامیون بازیافت نشکن نیکو-12 ( کارتن 12 )

عدد : 97000 تومان 87300 تومان

۱,۰۴۷,۶۰۰ تومان

کمپرسی آسیا -24( کارتن 24 )

عدد : 20000 تومان 18000 تومان

۴۳۲,۰۰۰ تومان