ست ابزار سلفونی دوم دوم – (کارتن 108 عددی)

قیمت تک : 15,30017,000 تومان

تعداد در کارتن : 108 عدد

قیمت اصلی ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۲,۴۰۰ تومان است.

ست ابزار کیفی درج – (کارتن 20 عددی)

قیمت تک : 153,000170,000 تومان

تعداد در کارتن : 20 عدد

قیمت اصلی ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان است.

ست ابزار یللو بست توی – (کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 50,40056,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۹,۶۰۰ تومان است.

بیل تارا-75 ( کارتن 75 )

قیمت تک : 14,40016,000 تومان

تعداد در کارتن : 75 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان است.

ست ابزار سلفونی پارسی-156 ( کارتن 156 )

قیمت تک : 14,40016,000 تومان

تعداد در کارتن : 156 عدد

قیمت اصلی ۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۴۶,۴۰۰ تومان است.

مجموعه آتش نشانی ساده آرش – 16( کارتن 16 )

قیمت تک : 89,10099,000 تومان

تعداد در کارتن : 16 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۲۵,۶۰۰ تومان است.

مجموعه آتش نشانی با جلیقه آرش – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 148,500165,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان است.

ست ابزار کیفی بست توی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 46,80052,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان است.

ست ابزار کریستال بست توی – 24( کارتن 24 )

قیمت تک : 52,20058,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۵۲,۸۰۰ تومان است.

بیل کوهستان -(کارتن 70 عددی)

قیمت تک : 13,50015,000 تومان

تعداد در کارتن : 70 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۴۵,۰۰۰ تومان است.

بیل ستاره-80( کارتن 80 )

قیمت تک : 12,60014,000 تومان

تعداد در کارتن : 80 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان است.

ابزار روکارتی دریل داربزرگ-36 ( کارتن 36 )

قیمت تک : 47,70053,000 تومان

تعداد در کارتن : 36 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۱۷,۲۰۰ تومان است.

ابزار نجاری بزرگ روکارتی-60 ( کارتن60 )

قیمت تک : 29,70033,000 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان است.

ابزار نجاری کوچک روکارتی-120 ( کارتن 120 )

قیمت تک : 21,15023,500 تومان

تعداد در کارتن : 120 عدد

قیمت اصلی ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۳۸,۰۰۰ تومان است.

ست اتش نشانی جعبه ای رفاه-12 ( کارتن 12 )

قیمت تک : 63,90071,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۸۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶۶,۸۰۰ تومان است.

ست اتش نشانی روکارتی رفاه-24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 36,90041,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۹۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۸۵,۶۰۰ تومان است.

ست ابزاری کوچک پارسی-84 ( کارتن 84 )

قیمت تک : 16,65018,500 تومان

تعداد در کارتن : 84 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۵۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۸,۶۰۰ تومان است.

ست ابزاری متوسط پارسی-60 ( کارتن60 )

قیمت تک : 23,85026,500 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

قیمت اصلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۳۱,۰۰۰ تومان است.

میز ابزار نجاری سوپر بی بی بورن کد 00857 -8 ( کارتن 8 )

قیمت تک : 328,500365,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

قیمت اصلی ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۲۸,۰۰۰ تومان است.