ماشین فراری دو کانال تریدی (کارتن 60 عددی)

قیمت تک : 129,600144,000 تومان

تعداد در کارتن : 60 عدد

قیمت اصلی ۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۷۷۶,۰۰۰ تومان است.

ماشین لندکروز کنترلی سبلان (کارتن 12 عددی)

قیمت تک : 315,000350,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان است.

ماشین رپتور تایفون – (کارتن 4 عددی)

قیمت تک : 1,098,0001,220,000 تومان

تعداد در کارتن : 4 عدد

قیمت اصلی ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۳۹۲,۰۰۰ تومان است.

ماشین رپتور کلاسیک- (کارتن 4 عددی)

قیمت تک : 1,098,0001,220,000 تومان

تعداد در کارتن : 4 عدد

قیمت اصلی ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۳۹۲,۰۰۰ تومان است.

تویوتا لندکروز بزرگ صندق دار – (کارتن 16 عددی)

قیمت تک : 42,75047,500 تومان

تعداد در کارتن : 16 عدد

قیمت اصلی ۷۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۸۴,۰۰۰ تومان است.

نیسان کوچک علی سان سلفونی- (کارتن 50 عددی)

قیمت تک : 18,45020,500 تومان

تعداد در کارتن : 50 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۲۲,۵۰۰ تومان است.

پیکان جوانان نقره ای متالیک وکیوم خزلی-(کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 81,00090,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۴۴,۰۰۰ تومان است.

بنز وکیوم عروس – (کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 43,20048,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۳۶,۸۰۰ تومان است.

بنز کلاسیک وکیوم رنگی – (کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 37,80042,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۷,۲۰۰ تومان است.

ماشین پلیس وروجک خزلی – (کارتن 40 عددی)

قیمت تک : 40,50045,000 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان است.

پیکان تاکسی وروجک خزلی – (کارتن 40 عددی)

قیمت تک : 43,20048,000 تومان

تعداد در کارتن : 40 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان است.

ماشین پاجیرو پلیس سفید-(کارتن 6 عددی)

قیمت تک : 51,30057,000 تومان

تعداد در کارتن : 6

قیمت اصلی ۳۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۷,۸۰۰ تومان است.

ماشین پاجیرو مشکی -(کارتن 6 عددی)

قیمت تک : 51,30057,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۳۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۷,۸۰۰ تومان است.

ماشین بنز ساده تیراژه-(کارتن 9 عددی)

قیمت تک : 73,80082,000 تومان

تعداد در کارتن : 9 عدد

قیمت اصلی ۷۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۴,۲۰۰ تومان است.

ماشین های عقب کش تری تی 12 بسته 8 عددی – (کارتن 96 عددی)

قیمت تک : 52,02057,800 تومان

تعداد در کارتن : 96 عدد

قیمت اصلی ۵,۵۴۸,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۹۹۳,۹۲۰ تومان است.

جیپ پرواز – ( کارتن 12 عددی)

قیمت تک : 53,10059,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۷۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۷,۲۰۰ تومان است.

ماشین آفرود فکری توتو -(کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 29,25032,500 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۲,۰۰۰ تومان است.

ماشین بوگاتی اسپرت و پلیس وکیوم قدرتی درج-(کارتن 24 عددی)

قیمت تک : 88,20098,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۳۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۱۶,۸۰۰ تومان است.

وانت رینگی فیری فرکشن درج -(کارتن 8 عددی)

قیمت تک : 198,000220,000 تومان

تعداد در کارتن : 8

قیمت اصلی ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان است.