در حال نمایش 18 نتیجه

فرغون ساحل با لوازم – (کارتن 8 عددی)

قیمت تک : 72,90081,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

قیمت اصلی ۶۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۳,۲۰۰ تومان است.

ماشین بنز ساده تیراژه-(کارتن 9 عددی)

قیمت تک : 73,80082,000 تومان

تعداد در کارتن : 9 عدد

قیمت اصلی ۷۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۴,۲۰۰ تومان است.

کیاماک بزرگ 130 تک جعبه( کارتن 1 )

قیمت تک : 288,000320,000 تومان

تعداد در کارتن : 1 عدد

قیمت اصلی ۳۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان است.

بنز پلیس ناجا تیراژه – 9( کارتن 9 )

قیمت تک : 69,30077,000 تومان

تعداد در کارتن : 9 عدد

قیمت اصلی ۶۹۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲۳,۷۰۰ تومان است.

ماشین جیپ بدون قدرت تیراژه – 6( کارتن 6 )

قیمت تک : 96,300107,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۶۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷۷,۸۰۰ تومان است.

بنز پلیس تیراژه-9( کارتن 9 )

قیمت تک : 76,50085,000 تومان

تعداد در کارتن : 9 عدد

قیمت اصلی ۷۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۸۸,۵۰۰ تومان است.

کمپرسی 6 چرخ راک تراک تیراژه-4( کارتن 4 )

قیمت تک : 253,800282,000 تومان

تعداد در کارتن : 4 عدد

قیمت اصلی ۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۱۵,۲۰۰ تومان است.

کیاماک 90-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 116,100129,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۷۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۶,۶۰۰ تومان است.

پاور تراک بدون قدرت تیراژه -8( کارتن 8 )

قیمت تک : 112,500125,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰,۰۰۰ تومان است.

سرویس خانم گل تیراژه-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 116,100129,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۷۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۶,۶۰۰ تومان است.

اتوبوس ساده تیراژه-9( کارتن 9 )

قیمت تک : 99,000110,000 تومان

تعداد در کارتن : 9 عدد

قیمت اصلی ۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹۱,۰۰۰ تومان است.

اسکوتر تیراژه -6( کارتن 6 )

قیمت تک : 112,500125,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۷۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۷۵,۰۰۰ تومان است.

فرغون ساحل با لوازم-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 83,70093,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۵۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۲,۲۰۰ تومان است.

فرغون ساحل ساده -8 ( کارتن 8 )

قیمت تک : 62,10069,000 تومان

تعداد در کارتن : 8 عدد

قیمت اصلی ۵۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۶,۸۰۰ تومان است.

لودر تیراژه-4 ( کارتن 4 )

قیمت تک : 158,400176,000 تومان

تعداد در کارتن : 4 عدد

قیمت اصلی ۷۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۳,۶۰۰ تومان است.

ماک مونتاژ 2008 تیراژه -6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 97,200108,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۶۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۳,۲۰۰ تومان است.

موتور شاهین-6 ( کارتن 6 )

قیمت تک : 116,100129,000 تومان

تعداد در کارتن : 6 عدد

قیمت اصلی ۷۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۶,۶۰۰ تومان است.

مینی ماک تیراژه -24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 29,70033,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۷۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱۲,۸۰۰ تومان است.