در حال نمایش 9 نتیجه

ماک نفتکش قدرتی جعبه ای مای توی – 15( کارتن 15 )

قیمت تک : 89,10099,000 تومان

تعداد در کارتن : 15 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۶,۵۰۰ تومان است.

ماک کمپرسی قدرتی جعبه ای مای توی – 15( کارتن 15 )

قیمت تک : 89,10099,000 تومان

تعداد در کارتن : 15 عدد

قیمت اصلی ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۳۶,۵۰۰ تومان است.

ماشین های خندان مای توی – 30( کارتن 30 )

قیمت تک : 54,00060,000 تومان

تعداد در کارتن : 30 عدد

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان است.

ماک نفتکش مای توی – 12( کارتن 12 )

قیمت تک : 98,100109,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۳۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۷۷,۲۰۰ تومان است.

ماک کمپرسی وکیوم مای توی -12( کارتن 12 )

قیمت تک : 97,200108,000 تومان

تعداد در کارتن : 12 عدد

قیمت اصلی ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۶۶,۴۰۰ تومان است.

وانت تویوتا (مای توی )-24( کارتن 24 )

قیمت تک : 73,80082,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۷۱,۲۰۰ تومان است.

موتور هندا 125 وکیوم مای توی -28 ( کارتن 28 )

قیمت تک : 67,50075,000 تومان

تعداد در کارتن : 28 عدد

قیمت اصلی ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان است.

موتور هندا 125 باکس دار مای توی جعبه ای -24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 76,50085,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان است.

مینی بوس وکیوم مای توی – 24 ( کارتن 24 )

قیمت تک : 73,80082,000 تومان

تعداد در کارتن : 24 عدد

قیمت اصلی ۱,۹۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۷۱,۲۰۰ تومان است.